نقل از دیگران 97

سه‌شنبه 23 مرداد 1397 19:03 نویسنده: شیرین چاپ

نقل از استاتوسی از مهدی خ ل ج ی:


کاملاً «قانونی» است، هم درخواست رئیس قوه قضائیه از رهبری برای صدور اجازه «اقدامات ویژه» در برخورد با «اخلال‌گران نظام اقتصادی» و هم اجازه رهبر. 
در اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی به مطلق بودن ولایت رهبر تصریح شده است. طبق اصل 110 همین قانون، «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست» از اختیارات ولی فقیه است. حکم حکومتی ولی فقیه، برای حفظ مصلحت نظام، هم می‌تواند قانون اساسی و قوانین عادی را نقض کند و هم احکام شریعت را به حالت تعلیق درآورد. به عبارت دیگر، رهبری فوق قانون و اراده او مقدم بر قوانین زمینی و آسمانی است. 
بر همین اساس، شعار اصلاح‌طلبان درباره حکومت قانون در جمهوری اسلامی سراپا بی‌معناست. جایی که رهبر، حاکم بر قانون است، حکومت قانون ادعایی پوچ و آرزویی محال است.
بحران قانون در ایران تنها با تغییر سراسری قانون اساسی امکان می‌پذیرد.


پی نوشت از قول خودم: نه بابا بریم رای بدیم کشور رو نجات بدیم!