X
تبلیغات
زولا

Libreriamo 64

شنبه 23 تیر 1397 22:16 نویسنده: شیرین چاپ

زبان مشترک تمام شورهای شدید سکوت است. زبان عشق، خشم، شگفتی و ترس.

جاکومو لئوپاردیآنها که توانایی دیدن زیبایی را دارند بخاطر اینست که زیبایی را در درون خود دارند.

گوستاو کلیمت