چشم های کمیاب

سه‌شنبه 8 خرداد 1397 22:04 نویسنده: شیرین چاپ

دنیا پر است از چشم های زیبا

اما چشم هایی که تو را با صداقت و عشق نگاه می کنند کمیابند.