X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

نقل از دیگران 90

یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 10:22 نویسنده: شیرین چاپ

نقل از منیر و ر و ا نی پو ر:


واقعیت اینه که اگر به توهین و تحقیر عادت نکرده بودیم .باید به خاطر رفتار زشت ارشادی ها با اورهان پاموک کل نمایشگاه تعطیل می شد.این طبقه روشنفکر وتحصیل کرده است که مورد اهانت و توهین وتحقیر قرارگرفته و چطور اهل فکر یک جامعه تن به این خفت وخواری می ده وحتی صداش هم درنمی اد؟با کاری که با اورهان پاموک کردن تازه دوباره یادم امده تو چه خلایی گیر کرده بودم .تحقیر نویسنده و هر ادمی که بخواهد وجود داشته باشد کار این قاریان بلای قبرهاست ...این ها باید برگردن تو قبرستون تاوقتی تو شهر هستن همین اشه وهمین بساطاین قاریان بالای قبرها چه می دانند ادبیات یعنی چه ...این مرده خوره چه چیزی ازداستان می دانند و نمی دانم چرا برخی می خواهند وانمود کنند که همه چیز طبیعی است و ان وقت اورهان پاموک را دعوت می کنند تا همه ما سکه یک پول سیاه بشیم درعالماز وقتی جریان اورهان پاموک را شنیدم احساس حقارت بی پایانی می کنم.احساس می کنم نه تنها خودم بلکه ملیتم زبانم و فرهنگم درسطح جهان زیر سئوال رفته .وحیرت می کنم از این عادت توسری خوردن و ساکت ماندن و عادی دیدن همه چیز....معلومه که جلوی اورهان پاموک را می گیرندچون پاموک باخودش یه فضا ی دیگه می اره یه بحث وحدیث دیگه و نگاه ها تازه می شه و ...یواش یواش اختیار ازدستشون درمی ره حتی اختیار قبرستون .ازمصطفی مستور ممنون به خاطر اعتراضش ...این نویسنده باهمه مذهبی بودنش خیلی جاها صداش درمی اد . بقیه کجان؟ بعد نوشت: در مورد نظر خودم که در مطلب قبلی نوشته بودم، دعوتتان می کنم این مطلب را هم که در هفتگ منتشر شده مطالعه کنید. دست خودم نیست ... حقیقتا به وجود چیزی به نام شعور جمعی در کشورمان تردید می کنم. واقعا چطور ممکن است هنوز خیل سینه زنان چنین قماشی در کشور وجود داشته باشند؟ واقعا نفهم و بی شعور ها اینقدر زیادند یا خودشان را به نفهمی می زنند؟ سئوال اینجاست!

نقل از هفتگ