هم از توبره خوردن و هم از آخور

سه‌شنبه 24 بهمن 1396 20:49 نویسنده: شیرین چاپ

فکر نکنید پا در هوایی فقط خاص مملکت ماست. منظورم آنهایی ست که خودشان را یکجور معرفی می کنند، با یک اتیکت، ولی مطابق یک اتیکت و رسم دیگر رفتار می کنند و به قولی هم از توبره می خورند و هم از آخور. زن و مرد هم ندارد. جاهای دیگر هم از این مدل آدم ها هست.

مورد داریم که زوجی پنج شش سال است با هم زندگی می کنند، خانه خریده اند، بچه دار هم شده اند ولی می خواهند حتما حتما قبل از مراسم ازدواج برایشان "جشن خداحافظی با تجرد" گرفته شود. 

حالا ما هم شاهدهای عروسی  بدی نیستیم و داریم این جشن را ترتیب می دهیم ولی توی دل خودم که نمی توانم جلوی خنده ام را بگیرم. آخر ببم جان بعد از اینهمه سال زندگی زیر یک سقف و مسافرت و چشیدن خوب و بد زندگی  و بچه و زر زر و آب دماغ و پی پی و پوپویش را جمع کردن کدام تجرد؟! 

یعنی اصصصن یه وضعی!