بله!

شنبه 21 بهمن 1396 09:47 نویسنده: شیرین چاپ

سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی ایران


یعنی اصصصصن یه وضعی!

برگرفته از یک استاتوس قدیمی مهشید راستی