" ... Music makes the people come together ..."

شنبه 16 دی 1396 13:51 نویسنده: شیرین چاپ

- خیلی وقت بود فکر می کردم توی زندگی ام جای یک استریو خالیست. درست است رادیو همیشه موسیقی پخش می کند ولی انتخاب موسیقی دلبخواه و گوش دادنش در خانه چیز دیگری ست. از وقتی تلفن جدیدم را خریده ام دیدم ای بابا ... برای خودش کلی استریو است! روی میز می گذارمش و صدای خوبش در فضا پخش می شود و منهم کیف می کنم.

- به لطف یک از خواهرانم داریوش را دارم دوباره کشف می کنم. چرا من یادم رفته بود چقدر صدایش خوبست؟

- آنهایی که خوبی شان را یادم نرفته بود ابی، هایده و مهستی اند. همایون و پدرش هم همینطور. ایدم فرهاد. آن یکی خواهرم یک عالمه آهنگهای قشنگ برایم می فرستد و اوقاتم را می سازد.

- خوبی این مدلی موسیقی گوش دادن اینست که از ویوالدی می رسم به هایده، بعد به آدل، بعد به ابی و داریوش و بعد خدا می داند به کی. 

- یکی از سورپرایزهای خوب اینروزها این بود که خواهرم Ain't Nobody را پیدا کرد. نمی دانم کسی از شما هست که نوجوانی اش با این آهنگها گذشته باشد یا نه. یادش بخیر. هنوز در دوران معصومیت به سر می بردیم.

- بعد با خودم فکر می کنم ... چطور توانستم اینهمه سال یاد این آهنگها و این خاطرات نباشم و زنده بمانم؟!


پی نوشت: عنوان مطلب برگرفته از Music