X
تبلیغات
زولا

Buongiorno . La Stampa

جمعه 15 دی 1396 20:52 نویسنده: شیرین چاپ

یکی از ستون های ثابت این روزنامه، "روز بخیر" است. روز سوم ژانویه محتویات این ستون، مطالبی بودند که در زیر ترجمه می کنم:


Dedicato ai ragazzi

تقدیم به جوانان

نوشته متّیا فلتری Mattia Feltri


در این روزها از جوانان صحبت می شود، مخصوصا از جوانان ایرانی. جوانان ایران وارد صحنه مخالفاتی شده اند که دامنه ای وسیع دارند، وسیع، مغشوش و عمدتا بدلیل مسائل اقتصادی، بیکاری، افزایش قیمت ها. جوانان ایتالیایی هم به روش خود وارد یک دور اعتراض علیه طبقه س یا ستمد ا ران شده اند و دلیلش هم رواج حس فقر است. جوانان ایرانی به میدان ها و خیابانها آمدند تا حقوق مدنی خود را طلب کنند، حق پوشیدن لباسی که می پسندند، خواندن کتابی که می خواهند، حق انتخاب برای پیروی از دین و شریعت، همان قانون خدایی که نافی هرگونه انتخاب انسانی ست. جوانان ایتالیایی آنقدر دلزده و ناامیدند و یا شاید هم فقط بی علاقه اند که هفتاد درصد هیجده ساله ها تصمیم دارد در انتخابات شرکت نکند.

صدها نفر از جوانان ایرانی - که سمبل آنها دختری ست که روسری از سر برداشت و موهایش را آزاد گذاشت - دستگیر شدند، اما هنوز به تظاهرات ادامه می دهند. جوانان ایتالیایی از وضعیت اتاق خوابشان شکایت می کنند و روی اینترنت از دنیای بدی که در آن زندگی می کنند می نویسند. جوانان ایرانی روی موانع و سنگرهای ضدشورش می روند تا اعتراض خود را به قطع اینترنت ابراز کنند. جوانان ایتالیایی دائما یک شعار تنبلانه را تکرار می کنند که " چه فایده؟ با سیاست چیزی عوض نمی شود." جوانان ایرانی درخواستشان کمی سیاست است برای اینکه چیزی عوض شود. جوانان ایتالیایی اهمیتی برای آزادی قائل نیستند چون نمی دانند مبارزه برای بدست آوردنش یعنی چه، آنرا مسلم فرض می کنند و توجه نمی کنند که این رویکرد، فقط منجر به از دست دادنش می شود. جوانان ایرانی به زندان می روند چون آزادی را از دست داده اند و مبارزه می کنند تا آنرا دوباره بدست آورند.


اصل مقاله را اینجا می توانید مطالعه کنید.