Kedi

دوشنبه 11 دی 1396 16:28 نویسنده: شیرین چاپ

نمی دانم فیلم برای هر کسی می تواند دوست داشتنی باشد و یا فقط برای علاقمندان به گربه سانان و گربه ها. آنها که عمیقا معتقدند غرور و شکوه این کوچک ترین ببرسان و زیبایی خارق العاده اش دیدنی و دوست داشتنی ست.

مردم استانبول به تاریخی بودن حضور گربه ها در شهر اعتقاد دارند و تصمیم به حفاظت از ریشه ها گرفتند. کاری که خیلی ها در خیلی شهرهای دیگر که من و شما می شناسیم نکردند، نه عقلشان رسید و نه همتشان. فیلم عمیقا زیباست. نمایش دل گندگی و سخاوت انسانهای خیلی معمولی که نان و روزی هر روزشان را با دیگران قسمت می کنند بدون اینکه در ثروت و رفاه غلت بزنند. شاید برکت زندگی در این شهر و زیبایی اش تا حدی مدیون همین روح و قلب طپنده مردمش باشد. مردم عادی، مغازه دار، ماهیگیر، بار فروش و ... نه ادعای آنچنانی دفاع از حقوق حیوانات و نه چیز دیگر. شاید راه صلح با خودمان و طبیعت فقط بازیافتن آدمیت مان باشد. آدمیتی که درش رحم و شفقت بر دیگری هم هست.