نقل از دیگران 84

دوشنبه 13 آذر 1396 22:02 نویسنده: شیرین چاپ

نقل از مسعود سلطانی:

"مگر ماریا خواهرم است که بتوانم برای پوشش لباس، او را اجبار کنم."
آن قدر اجبار پوشش به خواهر برای سردار آزمون، سفیر فرهنگی حجاب اجباری، امری بدیهی و از حقوق اولیه مردان است که برای نشان دادن دموکرات‌منشی‌اش در مقابل ماریا، همین استدلال خواهر نبودنش با سردار آزمون کفایت می‌کند. خبرنگار باز هم از ماریا و لباسش می‌پرسد اما نمی‌گوید چرا فکر می‌کنی می‌توانی خواهرت را اجبار کنی که چه بپوشد. 
سال گذشته تحمیل حجاب در ایران برای میزبانی شطرنج و ارتقای سطح ورزش زنان بود امسال دیدن قرعه‌کشی جام‌جهانی از تلویزیون ملی برای تحمیل حجاب دلیل محکمه‌پسندی است. ما هیچ گاه پیش نرفتیم، ما فرو رفتیم.


خودم: آنوقت بعضی ها فکر می کنند می روند رای می دهند و آینده و سعادت مملکت را تضمین می کنند!!