نقل از دیگران 77

شنبه 22 مهر 1396 18:39 نویسنده: شیرین چاپ

نقل از مسعود سلطانی:

حسن خمینی دو سال و اندی پیش مدعی شده‌اند که خمینی هیچ وقت به مردم نگفت که باحجاب شوند، اما مردم آن زمان باحجاب شدند. این در حالی است که وی سال قبلش که زهرا اشراقی از انقلاب رنگ و رویکرد خمینی به حجاب گفته بود، در مقابل این نگرش موضع گرفت و گفت «واقعا امام نسبت به بحث حجاب و اختلاط نامحرم توجه بسیار ویژه‌ای داشتند؛ در خانواده ما وقتی نوه‌های پسری به سن بلوغ می‌رسیدند امام آنها را از نشستن سر یک سفره با نوه‌های دختری منع می‌کردند. این تقیدات بسیار سنگینی که امام به ظواهر دینی داشتند را نمی‌توان در تحلیل شخصیت ایشان نادیده گرفت.» 
چند سالی است که تلاشی جدی برای ارایه تصویری غیرواقعی از خمینی صورت می‌گیرد. حسن خمینی که سه سال و اندی پیش تصویری واقعی‌تر از خمینی ارایه داده بود که به روایت قدیم‌تر عمه‌اش زهرا مصطفوی نزدیک‌تر بود، اکنون همسو با روایت خواهرزاده‌هایش سخن می‌گوید. 
اکنون دیگر وظیفه تحریف تاریخ ستم به زنان به عهده ژن‌های برتری افتاده است که در کل زندگی‌شام جز ژن خوب هیچی نبوده‌اند و هیچ چیزی جز ژن خوب بودن پدرشان و مواهب این خوبی ژن ندید‌ه‌اند. برای همین یادگارِ یادگارِ یادگارِ راحل می‌تواند بیاید حرف مفت بزند. مس ی ح ع لی نژ ا د در صفحه‌اش خواسته که افراد بیایند نشان بدهند که این جوجه‌ژن حرف مفت زده است. به نظر من نباید او را جدی گرفت. بنیادگرایی خمینی و زن‌ستیزی وی آفتابی‌تر از آن است که با رژه تو ییتی ژن‌ها کم‌رنگ شود.


و ما البته مردمانی هستیم که دوست داریم و ترجیح می دهیم گذشته خود و دیگران را فراموش کنیم. مردمانی هستیم که اویی را هم که گشت کمیته راه انداخت تا شلوار جین ها را تیغ پاره کنند، دم موی پسر ها را قیچی کنند و کتکشان بزنند، دخترها را ببرند کمیته و تحقیر کنند و پرونده برایشان بسازند و ... بغل می کنیم و روبوسی می کنیم تا به دل کسی چیزی نماند!

بله ... در فراموشی زیستن، آسایش بیشتر و بهتری بهمراه دارد. برعکس، نقل کردن آنچه که زندگی کردیم، تحقیرها، بی عدالتی ها برای به یاد داشتن و فراموش نکردن هزینه ای دارد که دوست نداریم بپردازیم. برویم  سنگ علی و حسین و حسن و عره عوره شمسی کوره را به سینه بزنیم بیشتر برازنده مان است!