Perbenismo

یکشنبه 9 مهر 1396 10:10 نویسنده: شیرین چاپ

اینکه خیلی از مردمان دنیا خود را با کلمه  perbene (در انگلیسی: proper, good, nice, decent) توصیف می کنند قبول دارم، کاری اش هم نمی شود کرد و بواقع تنها کاری که می توانم بکنم دوری گزیدن از آنهایی ست که همیشه "من و ما" یشان خوب و ماه و با اخلاق و مقید و ... هست و "آنها و دیگران" شان هرز و ...نشور و غیره. 

نمی دانم چه اصراری ست که مردمان خوب را آنهایی تعریف کنیم که تعریفشان از خوب و بد مثل ماست و اگر غیر از این باشد می شوند آدم هایی که شرم و حیا و اخلاق ندارند و فلان فلان شده اند. یاد خمینی می افتم که به فالّاچی گفته بود زنان خوب و جوان حجاب دارند و نه پیرزن هایی مثل تو! واقعا حواسمان هست به این س ک س ی  م مزمن و دائمی مان؟ امروز به صفحه ای سر زدم که مدتهای زیادی ست دنبالش نمی کنم و برایم مسجل شد که تصمیم درستی گرفته بودم برای دنبال نکردنش. حجم آدم هایی که خود را خوب و با اخلاق و با خانواده و با عفت می دانند در این صفحه واقعا عجیب است و اینهمه اطمینان از اینکه اگر کسی مدل کنار دریا رفتنش مورد پسند آنها نباشد یا پیرزن است و یا بی عفت و هرزه تاسف انگیز است.

محض اطلاع تان عرض کنم که سواحل و استخرها و حتی کمپ های نو د ی ست در تمام اروپا هستند و با تابلوهای بزرگ هم مشخص هستند تا کسانی واردش شوند که با برهنگی مشکلی ندارند و باز هم برای اطلاع تان عرض کنم که برهنگی چیزی ورای مفاهیمی ست که ما سعی می کنیم به آن بدهیم و خودمان را می کشیم تا وصلش کنیم به مذهب و اخلاق. نو د ی س ت ها (ناتوریست ها) به سادگی عقیده دارند از آنجا که انسان برهنه متولد می شود برهنگی طبیعی و عادی ست  و بدن همانطور که هست، با هر سنی که داریم، با هر فرم بدنی که داریم، کامل و زیباست. همان تفکری که پیکره نگاری را در هنر اروپا اینقدر اهمیت بخشید. پی نوشت نامربوط. فردا شب حدود ساعت نه و ده دقیقه شب از شبکه Rai 1 فیلمی پخش می شود که از زندگی آندره آ بچلّی و با شرکت خودش ساخته شده است. اگر از علاقمندان او و صدایش هستید می توانید فیلم را تماشا کرده و لذت ببرید.