اگر فرصت کنم ...

سه‌شنبه 19 اردیبهشت 1396 21:20 نویسنده: شیرین چاپ
اول. یک مطلب در مورد مهاجرت خواهم نوشت و جنبه ای از آن که تا بحال ندیده ام هیچکس از ان حرف بزند: بازنشستگی.
می دانید که با مهاجرت در سن بالا عملا سنوات کار و اشتغال خود را به صفر خواهید رساند؟ می دانید که در اروپا سن بازنشستگی 67 سال است؟ شرط بازنشسته شدن در اروپا یا رسیدن به سن 67 سالگی در حین اشتغال است و یا داشتن 42 سال پرداخت مالیات. طبیعی ست که من  و شمایی که در سن بالای سی سال مهاجرت کرده ایم و اگر تن سالم داشته باشیم و به 67 سالگی برسیم نهایتا سی یا سی و خورده ای سال مالیات واریز کرده ایم حقوق بازنشستگی مان بخور و نمیر خواهد بود.
تا بحال هیچکس در این مورد حرفی زده یا چیزی نوشته؟ مهاجرت و از صفر شروع کردن چیزی ورای دلتنگی هاست!
دوم. حرف زیاد است، کار برای انجام دادن هم زیاد است. کاش وقت هم برایشان پیدا شود. نمیشد شبانه روز بیشتر از بیست و چهار ساعت می بود؟ 
سوم. دلتنگی خر است، خیلی هم زیاد!
چهارم. از دلتنگی خرتر رییس های پوفیوزند. دور از جان عزیزتان ولی برای بعضی آدم ها و بعضی رفتارها هیچ کلمه دیگری نمی توان پیدا کرد. 
پنجم. شبتان خوش.